Jognyilatkozat

ˇ  A www.hitelhaz.hu a Das Haus Immobilien KFT. Zalaegerszeg. Kosztolányi út.9/B, Cégbírósági bejegyzés szám: 20-06-031498.) internetes oldala.

- A honlapon található tartalmak, banki hiteladatok, információk kizárólag figyelemfelkeltő célzattal készültek, tájékoztató jellegűek, nem minősülnek konkrét nyilvános ajánlattételnek és semmiféle szerződés alapját nem képezik! Üzleti döntése, hitelfelvétele előtt forduljon szakértőhöz!

ˇ  Az információ megváltoztatása vagy aktualizálása előzetes értesítés nélkül is lehetséges, és tartalmazhat pontatlanságokat.

ˇ  Nem vállalunk garanciát a honlap tartalmának pontosságáért vagy teljességéért. Nem vállalunk felelősséget a honlapon esetlegesen megjelenő hiba, téves adat, információ, vagy hiányosság miatt, illetve a honlap használatából, valamint jövedelem elmaradásból, használat kiesésből származó károk miatt.

Amennyiben a honlapon lévő az adatokra, információkra támaszkodik, ezt csak a saját kockázatára teheti meg.

A honlapon bekövetkezett hibákból, alkalmi szünetelésből, az adatok, információk illetéktelen személy által történő megváltoztatásából, vagy bármilyen egyéb tényezőből adódó, külső felet károsító hibáért a Das Haus Immobilien KFT. semmilyen felelősséggel nem tartozik.

 

ˇ  Az oldalon közölt tartalmak részben az saját szellemi termékeink, részben harmadik személyek szellemi alkotását tartalmazzák. Utóbbi esetén a honlapon megjelöljük az idézett szöveg forrását. Amennyiben a honlapon közzétett írás egyes részei forrásmegjelölést nem tartalmaznak, úgy az saját szellemi alkotásunknak tekintendő, és mint ilyen, teljes körű szerzői jogi védelmet élvez. A lap tartalmának összességét, vagy és részeit kizárólag saját felhasználás céljából merevlemezére mentheti, vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára. A Das Haus Immobilien KFT. fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.

 

ˇ A honlapon találhatóak hivatkozások más webhelyekre, weboldalakra, amelyeket harmadik felek működtetnek.

Az ő egyéni tartalmaik felett nem rendelkezünk ellenőrzési joggal.

Ezért nem vállalunk szavatosságot és nem teszünk tényállításokat bármilyen, honlapunkról  bármilyen elérhető webhely kapcsán megjelenő adatok, információk pontosságáról, teljességéről,

aktualitásáról és valódiságáról.

Mi nem javasolunk semmiféle olyan terméket, vagy szolgáltatást, amelyeket az említett webhelyek hirdetnek.

Amennyiben úgy dönt, hogy a mi honlapunkon található hivatkozásról eléri bármelyik harmadik fél webhelyét, ezt csak a saját kockázatára teheti meg.

 

- A Weboldalon megjelent cikkek, írások, tanácsok felhasználása kizárólag a Látogató felelősségére és kockázatára történik.

 

- Üzleti, vagy egyéb döntései meghozatala előtt a Weboldal használatán túl - konzultáljon szakértővel.

Jogi idézés:

Az 1999.évi. LXXVI. Törvény Szerzői jogokról 36.§.(1) bekezdése, amely a következőképpen szól: "36. § (1) Tény- és híranyagot tartalmazó közlemények - a forrás megjelölésével - szabadon átvehetők. Nyilvános tárgyalások és beszédek tartalma szabadon felhasználható, de az oktatási, tudományos, ismeretterjesztő, továbbá a szórakoztatás céljából tartott előadások felhasználásához, valamint beszédek gyűjteményes kiadásához a szerző hozzájárulása szükséges."

Adatvédelem:

- A honlapra regisztrált felhasználók, illetve ügyfeleink, velünk kapcsolatba lépő személyek adatait bizalmasan kezeljük. Az adatok megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a megadott adatokat nyilvántartsuk és kezeljük.  Az e-mail címének megadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Das Haus Immobilien Kft a szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, valamint tájékoztatókat küldjön, valamint hogy jövőben ajánlatokkal megkereshessük.

A megadott adatok módosítását és törlését bármikor kérheti az info@dashaus.hu email címen, vagy a Das Haus Immobilien Kft, Zalaegerszeg, Kosztolányi út.9/b címre írt levélben.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-71843/2014.

 

ˇ Weboldalunk használata azt jelenti, hogy elfogadja ezeket a felhasználási feltételeket.

A honlappal kapcsolatos bármilyen észrevétel esetén kérjük az alábbi email címre írjon: Sipos András, info@dashaus.hu

 

Sipos András

Pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés. Tanúsítvány száma: 00006593 PSZAF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007. január 6. óta Ön a

látogatónk.